นาฬิกา

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

ขั้นตอนที่ 8 การดึงกลองและการเก็บรายละเอียด

มาถึงขั้นตอนสุดท้าย และสำคัญที่สุดของลุงดมก็คือการดึงกลอง โดยลุงดมจะใช้เชือกร้อยกับหนัง และดึงไปร้อยกับเหล็กที่อยู่บริเวณตรงกลางกลอง


ขั้นตอนที่ 7 การหุ้มกลอง

หลังจากได้หนังที่ทุบจนยืดหยุ่นแล้ว นำมาหุ้มบนหน้ากลอง แล้วใช้หนังยางรัดให้แน่น นำมาพึ่งแดด และผึ่งลม เพื่อให้หนังแห้งคงรูป


การใช้หนังยางรัดหน้ากลองเครื่องมือสำหรับเจาะรูหนังการเจาะรูหนังเพื่อถักเชือก
การถักเชือกหนังที่ถักเชือกเสร็จแล้ว

นำหนังที่ถักเสร็จแล้วมาหุ้มกลองยาวที่เตรียมไว้


ลุงดมสอนจังหวะกลองยาว 12 จังหวะแบบโบราณ